אתרים שימושיים
מנועי חיפוש ופורטלים ישראליים
בנקים, חברות אשראי ומטבע חוץ
רשויות ומוסדות בישראל
משרדים וארגונים ממשלתיים
מידע עסקי-אתרים ישראליים-מידע פיננסי/ על חברות
ספריות בעולם
ספריות אוניברסיטאיות בישראל
מנועי חיפוש ופורטלים בינלאומיים
אוניברסיטאות ומכללות
מוסדות פיננסים ממלכתיים ובינלאומיים
אתרים בינלאומיים-פורטלים עסקיים פיננסים
חשבונאות ומשפט