כתבות ומאמרים

אביעד איטח משרד עורכי דין _edited.jpg

כתבות ומאמרים

Poppy Field
פינוי בינוי רעננה
12.9.19 מיום YNET כתבה ב
Image by Kirill Sharkovski
פארק בבלי
מיום 20.5.20"The marker"כתבה ב 
Image by Tymur Kuchumov
רות עופר
כתבה בכלכסיט מיום 16.05.19
Palm Trees
פינוי בינוי רעננה
כתבה בכלכליסט מיום 12.9.19
Sunset on the Desert
פינוי בינוי רעננה
כתבה בעיתון מקומי רעננה מיום  11.9.19
Yellow Cabs
פינוי בינוי רעננה
 11.9.19 כתבה צומת השרון 
California Academy of Sciences
GDPR-הפרטים בפרטים הקטנים
כתבה בעיתון הפרקליטים-עו"ד ענבל אביעד מרץ 2018
Minimal Desk
רות עופר
כתבה כלכליסט מיום 29.3.2018
Sunrise from Below Architecture
גבעת שחמון
כתבה כלכליסט מיום 19.6.2018
White Brick House
חוזר לקוחות-תיקון 82 לחוק מיסוי מקרקעין
חלוקת נכסי עיזבון מיום 25.10.2015
Abstract Glass Building
חברה קבלנית המיוצגת ע"י משרדנו
כתבה גלובס מיום 23.11.2015
Magazines pile
נציגות הבית המשותף ברבנו תם בהרצליה
כתבה גלובס מיום 13.3.2017
Business Meeting
חוזר לקוחות-יחסי העבודה ביום הבחירות 17.3.2015
מיום 15.3.2015
cop.jpg
Still Life Painting Artwork
רות עופר
כתבה כלכליסט מיום 2.4.2015
cop.jpg
Twisted Staircase
חוזר לקוחות
העלאת סכומי שכר מינימום מיום 27.4.2015
cop.jpg
Orange Blossom
חוזר לקוחות-הרפורמה במיסוי מקרקעין
מיום 28.8.2013
Designer At Work
זיקת הנאה בחניון בית הכנסת
כתבה מיום 29.12.2013
Boston
מזכר לקוחות-מכירת דירת מגורים מזכה שבנייתה נסתיימה
מיום 12.3.2014
Exhibition
רות עופר
כתבה כלכליסט מיום 29.1.2013
Oil Painting of Still Life
רות עופר
כתבה כלכליסט מיום 4.2.2013
Morning Paper
המלצות המומחה בעניין סנטראל
כתבה דה-מרקר מיום 31.7.2013
Firewood
הקיבוץ תבע את החבר
כתבה ידיעות מיום 29.1.2012
Paint
רות עופר
כתבה כלכליסט מיום 24.12.2012
Abstract Painting
רות עופר
כתבה גלובס מיום 26.12.2012
Power of Attorney
פשרה בייצוגית סלטי שמיר
כתבה גלובס מיום 2.12.2009
Business Morning
תביעה כנגד עזבון סמי שמעון
כתבה מיום 31.5.2010
Wheelchair
הפליית נכים תובענה ייצוגית
כתבה כלכליסט מיום 27.10.2010
Team Meeting
אגרת רדיו-תובענה ייצוגית
כתבה כלל פיננסים מיום 20.2.2008
Job Interview
אגרת רדיו-תובענה ייצוגית
כתבה דה-מרקר מיום 20.2.2008
Documents and Blurred Business Men
תקדים שעבוד פוליסה שאינו תקף
כתבה גלובס מיום 4.10.2009
Typing on Laptop
משרד השיכון
כתבה מיום 2.10.2007
Modern Architecture
קרדן-תובענה ייצוגית
מאמר מיום 30.10.2007
Audio Equipment
 אגרת רדיו- תובענה ייצוגית
כתבה גלובס מיום 20.2.2008
Cups
מעמדו של תשר
מאמר מיום 30.7.2007
Sheep in Meadow
מתנת חתונה למשק
כתבה מאתר הקיבוצים מיום 22.3.2007
Dollar Bills
ערבות בנקאית אוטונומית
מאמר מיום 11.9.2007
Cups
2.3.2007
ביום זה פורסמה בעיתון קיבוץ עינת, כתבה בדבר החלטת כבוד השופטת מיכל נד"ב, בתביעת דיבה בגין םרסום משמיץ שהוגשה מטעם משרדנו, לחיוב הנתבעים בפיצויים וכן בהוצאות משפט
Sheep in Meadow
2.3.2007
פורסמה בעיתון "הדף הירוק" של התנועה הקיבוצית, כתבה בדבר החלטת בית המשפט לדחות תביעה לתשלום הוצאות חתונה שהוגשה על ידי זוג שהתחתן בקיבוץ עינת, כנגד הקיבוץ וכנגד תושב ותיק של הקיבוץ, אשר יוצג על ידי משרדנו
Dollar Bills
2.10.2007
פורסמה בעיתון גולבס כתבה בדבר פסק דין בו זכה משרדנו בהליך טען ביניים במסגרתו נקבע כי משרד השיכון אינו זכאי לחלט עברות בנקאית בסך של מיליון ש"ח אוטומטית שנשלחה בדואר רשום לפני שפקעה, וזאת משום שהגיעה לבנק לאחר פקיעתה