אביעד איטח ושות משרד עורכי דין  .jpg
החלטות ופסקי דין
pexels-karolina-grabowska-4207892.jpg
אביעד איטח משרד עורכי דין.jpg

14.12.21

אביעד איטח משרד עורכי דין .jpg

21.12.21

ביהמ"ש דחה במלואה תביעה שהוגשה  נגד חברה קבלנית אשר יוצגה ע"י משרדנו 

אביעד איטח משרד עורכי דין .jpg

2.1.22

ביהמ"ש אישר הסתלקות מתובענה ייצוגית בסך של 20 מיליון שקלים שהוגשה כנגד חברה שיוצגה על ידי משרדנו

אביעד איטח ושות משרד עורכי דין .jpg

25.2.21

ביהמ"ש אישר הסדר פשרה  שהושג עבור לקוח שיוצג ע"י משרדנו

אביעד איטח ושות משרד עורכי דין .jpg

28.2.21

בקשה לסילוק תביעה ייצוגית שהוגשה על ידי משרדנו התקבלה במלואה וסולקה התביעה

אביעד איטח ושות משרד עורכי דין .jpg

13.4.21

בקשת רשות ערעור שהוגשה על יד משרדנו התקבלה במלואה ובמסגרתה הורה בית המשפט על ביטול סעד זמני

אביעד איטח ושות משרד עורכי דין .jpg

21.1.2020

ביהמ"ש סילק תביעה שהוגשה כנגד לקוחה שיוצגה ע"י משרדנו ללא מתן צו להוצאות

אביעד איטח משרד עורכי דין .jpg

10.5.2020

תביעה לתשלום זכויות עובד שהוגשה נגד לקוחה שיוצגה ע"י משרדנו נדחתה במלואה

אביעד איטח משרד עורכי דין .jpg

9.11.2020

תביעת פינוי מנכס שהוגשה על ידי משרדנו התקבלה במלואה במסגרת   הסדר פשרה שאושר על ידי בית המשפט

אביעד איטח משרד עורכי דין .jpg

8.11.2018

במסגרת הליך משפטי בו משרדנו ייצג לקוחה, פסק לטובתה בית המשפט שכ"ט עו"ד והוצאות

אביעד איטח משרד עורכי דין .jpg

22.11.2018

ביהמ"ש מחק במלואה תביעה שהוגשה נגד חברה קבלנית שיוצגה ע"י משרדנו

אביעד איטח משרד עורכי דין _edited.jpg

11.1.2018

בית המשפט תיקף ואישר הסדר פשרה במסגרת ערעור שהוגש על ידי משרדנו

אביעד איטח משרד עורכי דין .jpg

15.2.2017

תביעה שהוגשה כנגד לקוחה המיוצגת על ידי משרדנו בגין ליקויי בניה, נדחתה במלואה

אביעד איטח משרד עורכי דין .jpg

9.11.2017

ערעור שהוגש כנגד חברה קבלנית אשר מיוצגת על ידי משרדנו, נדחה במלואה על ידי בית המשפט

אביעד איטח משרד עורכי דין .jpg

21.11.2017

תביעה לסילוק יד במקרקעין שהוגשה ע"י משרדנו התקבלה במלואה

אביעד איטח משרד עורכי דין .jpg

3.6.2015

תביעה במקרקעין שהוגשה נגד לקוח שיוצג ע"י משרדנו נדחתה במלואה

אביעד איטח משרד עורכי דין .jpg

20.9.2016

בית המשפט דחה במלואה תביעת עבודה [פיצויי פיטורין] כנגד חברה אשר יוצגה על ידי משרדנו

אביעד איטח משרד עורכי דין .jpg

10.10.2016

תביעה לסילוק יד במקרקעין כנגד לקוח אשר יוצג על ידי משרדנו, נדחתה במלואה

אביעד איטח משרד עורכי דין .jpg

4.3.2015

בקשה שהוגשה על ידי משרדנו  להעברת  תובענה התקבלה 

אביעד איטח משרד עורכי דין .jpg

10.5.15

במסגרת תביעת עבודה של עובד כנגד חברה המיוצגת על ידנו ונמנית עם החברות הגדולות במשק, הושג הסכם פשרה ובמסגרתו הופחת סכום התביעה משמעותית

אביעד איטח משרד עורכי דין .jpg

25.1.15

תביעה שהוגשה ע"י משרדנו, לסילוק יד במקרקעין ולקבלת דמי שימוש ראויים  התקבלה במלואה 

אביעד איטח משרד עורכי דין _edited.jpg

24.8.2014

בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט לענייני משפחה לבחינת מסמכי חשבון בנק של לקוחת משרדנו ע"י רואה חשבון אשר נתמנה ע"י מנהל עזבון זמני התקבלה במלואה

אביעד איטח משרד עורכי דין .jpg

7.5.2014

תביעה שהוגשה על ידי משרדנו לפינוי שוכר מנכס מקרקעין, התקבלה במלואה

אביעד איטח משרד עורכי דין .jpg

25.1.2015

תביעה שהוגשה על ידי משרדנו לדמי שימוש ראויים התקבלה במלואה 

אביעד איטח משרד עורכי דין .jpg

8.6.2014

במסגרת משא ומתן בין לקוח שיוצג ע"י משרדנו לבין תאגיד בנקאי גדול נחתם הסכם פשרה לפיו הבנק ישלם ללקוח 400,000 ש"ח

אביעד איטח משרד עורכי דין .jpg

30.7.2014

ביהמ"ש דחה בקשה למתן צו מניעה בקשר להעתקת עמוד חשמל כנגד לקוח משרדנו מחמת חוסר סמכות עניינית (ייחודית)

אביעד איטח משרד עורכי דין .jpg

14.8.2014

עתירה מנהלית שהוגשה נגד לקוחה אשר יוצגה על ידי משרדנו בגין העתקת עמודי חשמל נדחתה במלואה

אביעד איטח משרד עורכי דין _edited.jpg

4.5.2014

תביעה נגד לקוחת המשרד נדחתה ברובה לאחר מתן פסק דין חלקי בו מירב טענותינו התקבלו

אביעד איטח משרד עורכי דין .jpg

7.5.2014

תביעה לסילוק יד שלא כדין שהוגשה ע"י משרדנו התקבלה במלואה 

אביעד איטח משרד עורכי דין .jpg

7.5.2014

בעקבות החלטת ביהמ"ש השלום בראשון לציון אשר הורה על פינוי בן משפחה מנכס מושכר שבבעלות לקוח משרדנו , הוגשה תובענה ע"י משרדנו כנגד בן המשפחה

אביעד איטח משרד עורכי דין .jpg

25.2.2014

במסגרת הליך בו ייצג משרדנו נתבעות בתחום המסעדנות, אישר בית המשפט הסכם פשרה 

אביעד איטח משרד עורכי דין .jpg

11.3.2014

במסגרת הליך שננקט ע"י משרדנו להטלת עיקולים במעמד צד אחד, נחתם הסכם פשרה לתשלום מרבית החוב בסך 696,000 ש"ח

אביעד איטח משרד עורכי דין .jpg

9.4.2014

במסגרת הליכי הוצאה לפועל שננקטו ביוזמת משרדנו, השיבה החייבת את כספי לקוחת המשרד

אביעד איטח משרד עורכי דין .jpg

3.3.2014

בקשה שהוגשה על ידי משרדנו להעברת דיון בשל חוסר סמכות מקומית התקבלה במלואה

אביעד איטח משרד עורכי דין _edited.jpg

5.2.2014

לאחר התערבות משרדנו, התקבלה הסכמתו של דייר לחתימה על הסכם תמ"א 38 לאחר שסירב לכך במשך זמן רב

אביעד איטח משרד עורכי דין.jpg

15.2.2014

במסגרת ליווי משפטי שהעניק משרדנו  לעובד שפוטר ללא עריכת שימוע כדין, נפסקו 50,000 ש"ח וחבילת אופציות 

אביעד איטח משרד עורכי דין .jpg

4.12.2013

משרדנו ייצג בהצלחה נכה צה"ל בערעור לבית המשפט העליון על פרשות מס שבח

אביעד איטח משרד עורכי דין _edited.jpg

16.12.2013

,לקוחה אשר יוצגה על ידי משרדנו קיבלה 3,321,781 ש"ח לאחר  משולח זרעים נגועים בתחום החקלאות

אביעד איטח משרד עורכי דין _edited.jpg

26.12.2013

בקשה שהוגשה על ידי משרדנו למחיקת ערעור בשל היעדר זכות התקבלה במלואה

אביעד איטח משרד עורכי דין _edited.jpg

11.9.2013

בקשה שהוגשה על ידי משרדנו למתן צו עיקול התקבלה וניתנה במלואה

אביעד איטח משרד עורכי דין .jpg

21.10.2013

 במסגרת תביעת עבודה  [פיטורין שלא כדין] של לקוחה אשר יוצגה על ידי משרדנו, קבע לה בית הדין פיצוי פיטורין בסך 70,000 ש"ח 

אביעד איטח ושות משרד עורכי דין _edited.jpg

13.10.2013

במסגרת ייצוג לקוחה  ע"י משרדנו, נחתם הסכם פשרה בינה לבין בעל חנות שסירב לפעול בשיתוף פעולה לקידום מרכז מסחרי שנרכש ע"י הלקוחה

850_4978AAA copy_edited.jpg

11.9.2013

לאחר שבית המשפט קיבל את בקשתנו והורה על הטלת עיקול זמני כנגד חייבים בגין חובות ללקוחות משרדנו, נחתם הסכם פשרה 

850_5046AAA copy_edited.jpg

11.9.2013

על ידי פעולה מהירה של משרדנו הוטלו עיקולים על חייב ובני משפחתו

850_5213AAA copy_edited.jpg

11.9.2013

שני ערעורי עבודה שהוגשו כנגד לקוחות המיוצגים על ידי משרדנו, נדחו ברובם על ידי בית הדין הארצי לעבודה 

אביעד איטח משרד עורכי דין .jpg

14.3.2013

במסגרת הסכם פשרה הוחזרו ללקוח משרדנו 30,000 ש"ח אשר נגנבו ממנו שלא כדין ע"י עורך דין שייצג אותו בעסקת מכר [נדל"ן]

אביעד איטח משרד עורכי דין .jpg

9.6.2013

ביהמ"ש דחה תביעה שהוגשה נגד חברה אשר יוצגה ע"י משרדנו

אביעד איטח משרד עורכי דין .jpg

3.7.2013

ביהמ"ש דחה תביעה שהוגשה לפינוי דייר מוגן מנכס מקרקעין אשר יוצג ע"י משרדנו

אביעד איטח משרד עורכי דין .jpg

21.8.2012

משרדנו ליווה בהצלחה הליך בוררות אשר במסגרתו נדחתה תביעת קבלן ריתוך נוכח הגשתה באופן מופרז

אביעד איטח משרד עורכי דין .jpg

30.11.2012

בקשה שהוגשה ע"י משרדנו למתן פסק דין במעמד צד אחד כנגד בעל דין תושב חוץ [ספרד] התקבלה במלואה

אביעד איטח משרד עורכי דין _edited.jpg

21.2.2013

במסגרת ייצוג לקוחת משרדנו נחתם הסכם פשרה לתשלום מלוא הזכויות הסוציאליות המגיעות לה בגין פיטוריה

אביעד איטח משרד עורכי דין .jpg

1.5.2012

ערעור שהוגש על פס"ד שניתן לטובת לקוח משרדנו, נדחה תוך מתן צו להוצאות וחילוט הערבות שהפקיד המערער

אביעד איטח משרד עורכי דין _edited.jpg

22.5.2012

במסגרת תביעתו של קבלן משנה כנגד קבוצת נדל"ן גדולה במשק הנמנית על  לקוחות משרדנו, הוגש ערעור תקדימי אשר כתוצאה מכך נחתם הסכם פשרה

אביעד איטח משרד עורכי דין _edited.jpg

8.8.2012

תביעת עובדים [שניים] כנגד לקוחה של משרדנו נדחתה כמעט במלואה על ידי בית הדין האזורי לעבודה בירושלים

אביעד איטח משרד עורכי דין _edited.jpg

23.1.2011

תביעת לפינוי מושכר שהוגשה כנגד לקוח משרדנו נדחתה [בהסכמה] בעקבות הסכם לפינוי הדייר תוך מתן פיצוי כספי בסך 180,000 דולר בצירוף מע"מ

אביעד איטח משרד עורכי דין _edited.jpg

23.1.2011

ביהמ"ש קיבל בקשה להגנה נגזרת שהוגשה ע"י משרדנו בשם אגודה שיתופית נופי הבשן-להבות הבשן

אביעד איטח משרד עורכי דין _edited.jpg

14.4.2011

בעקבות סכסוך שכנים הוגשה תביעה על ידי משרדנו אשר התקבלה במלואה

אביעד איטח משרד עורכי דין _edited.jpg

18.7.2010

ביהמ"ש דחה בקשת רשות ערעור למחיקת תביעה אשר הוגשה ע"י משרדנו

אביעד איטח משרד עורכי דין _edited_edited.jpg

12.9.2010

הסכם פשרה הושג בהצלחה עבור לקוחה שיוצגה ע"י משרדנו, לאחר דיון הוכחות שבמסגרתו נחקר מנהל החברה התובעת [חברה אמריקנית לשיווק והפצה בינ"ל של מוצרי מזון] ובהתאם להמלצת בית המשפט

אביעד איטח משרד עורכי דין _edited.jpg

21.10.2010

תביעה שהוגשה ע"י משרדנו נגד נתבע במסגרת התנגדות לביצוע שטר התקבלה במלואה, תוך חיובו בתשלום מלוא הסכום הנתבע, בתוספת הוצאות ושכ"ט עו"ד, לרבות בדיקת פוליגרף

אביעד איטח משרד עורכי דין _edited_edited.jpg

21.6.2010

בקשה שהוגשה ע"י משרדנו להעברת דיון בשל חוסר סמכות התקבלה

אביעד איטח משרד עורכי דין _edited.jpg

29.7.2010

בקשה למינוי ועד ממונה לאגודה שהוגשה על ידי משרדנו לרשם האגודות  השיתופיות, התקבלה במלואה וזאת  לאחר התנהלות בעלי מניות אשר סיכנה את קיום האגודה 

אביעד איטח משרד עורכי דין _edited.jpg

18.7.2010

במסגרת הליך משפטי שננקט על ידי משרדנו, דחה בית המשפט המחוזי בקשת רשות ערעור על החלטת בית משפט השלום שלא למחוק על הסף את התביעה 

אביעד איטח משרד עורכי דין .jpg

27.5.2010

במסגרת תביעה שהוגשה כנגד לקוחת משרדנו, חזר בו עו"ד הצד שכנגד מהתביעה לאחר המלצת בית המשפט כי לא יפסקו נגדו הוצאות ושכ"ט 

אביעד איטח משרד עורכי דין .jpg

7.3.2010

בית המשפט קיבל בקשה שהוגשה ע"י משרדנו וביטל פס"ד שניתן במעמד צד אחד נוכח הגשת בקשת רשות להתגונן שהוגשה בדרך החורגת מהוראות התקנות הסדר האזרחי.  

אביעד איטח משרד עורכי דין _edited_edited.jpg

18.5.2010

בקשה שהוגשה ע"י משרדנו להטלת עיקול בסך 420,000 ש"ח על נכסיו של מנכ"ל תאגיד באופן ישיר בגין חוסר תום לב התקבלה. בהמשך נדחתה בקשתו ,של המנכ"ל לדחיית התובענה על הסף תוך חיובו בהוצאות שכ"ט לטובת התובע, וכן אף נדחתה בקשתו למתן רשות הערעור שהגיש בעניין

אביעד איטח משרד עורכי דין .jpg

23.2.2010

פסק בוררות התקבל במלואו במסגרתו נפסקו לתובעת [חברה קבלנית אשר ביצעה עבודות בפרויקט של חברה אלקטרה בנייה] מלוא הכספים המגיעים לה

אביעד איטח משרד עורכי דין _edited_edited.jpg

20.4.2009

התקבלה בקשת משרדנו למתן היתר לביצוע תחליף המצאה מחוץ לתחום כנגד התובעת בדרך של פרסום מודעה בעיתונים יומיים בארה"ב והדבקת כתב התביעה בקונוסלייה הישראלית במיאמי