החלטות ופסקי דין
Clients.jpg
החלטה 28.2.21
אישור בקשה לסילוק תביעה ייצוגית
shutterstock_1060807709.jpg
החלטה 13.4.21
קבלת ערעור לביטול סעד זמני
shutterstock_330863705.jpg
22.6.21 החלטה 
קבלת ערעור על רשם לענייני ירושה לתיקון צו ירושה
Man Typing on a Laptop_edited.jpg
החלטה 8.11.18
פסיקת הוצאות ושכ"ט עו"ד בגין הפרת הוראות חוק חופש המידע
shutterstock_488388934.jpg
החלטה 19.7.20
אישור בקשה לסילוק תביעה ייצוגית
Used Books _edited.jpg
9.11.21 החלטה 
מתן תוקף של פסק דין להסדר פשרה
Univeristy Auditorium
החלטה 15.2.2017
דחיית תביעה בגין ליקויי בנייה
Performance Art
החלטה 21.11.2017
קבלת תביעה לסילוק יד במקרקעין פינוי בינוי
Modern House
 10.6.2018 החלטה 
דחיית תביעת ליקויי בנייה על הסף מחמת התיישנות
Residential Building
החלטה 3.6.2015
דחיית תביעה בסעד הצהרתי במקרקעין
Brainstorming
החלטה 20.9.2016
דחייה של עובד בגין שעות נוספות
High Contrast Staircase
החלטה 10.10.2016
דחיית תביעה לסילוק יד במקרקעין
Traditional House
החלטה 7.5.2014
קבלת תביעה לסילוק יד
Magazines pile
החלטה 25.1.2015
קבלת תביעה לדמי שימוש
ראויים בנכס
Design Sketch Desktop
החלטה  4.3.2015
החלטה בבקשה להעברת תובענה לפסים רגילים
Meeting
החלטה 11.9.2013
מתן צו עיקול במעמד צד אחד
Office Work
8.1.2013 כתב תביעה
תיקון כתב תביעה
Women Voting
פסק דין 3.3.2014
החלטה בבקשה להעברת תובענה מחוסר סמכות
Communication Tower
החלטה 18.7.2010
דחיית בר"ע
Checklist
פסק דין 9.6.2011
דחיית תובענה בגין נזק נטען
Stock Charts in the Newspaper
פסק דין 3.7.2013
דחיית תביעת פינוי כנגד דייר מוגן
Tri-Colored Building
החלטה 29.8.2008
עיכוב הליכים והעברה לבוררות
City Sky
פסק דין 25.9.2008
קבלת תביעה לאכיפה שטרית
Blurred skyscrapers
החלטה 21.6.2010
קבלת בקשה לדחיית מחמת חוסר סמכות
Architect hold plans
2005
הקמת משרד אביעד איטח
Modern Apartment Block
החלטה 5.3.2007
דחיית תובענה בגין נזק נטען
Businessmen on Staircase
החלטה 2.7.2008
הוצאת צו מניעה